Scorekort

Beregn sandsynligheder for hændelser og reager i tide

Undgå utilsigtede hændelser ved hjælp af et scorekort, der kan udregne sandsynligheden for, en hændelse indtræffer. For din virksomhed betyder det, at I automatisk kan fange og forholde jer til høj risiko adfærdsmønstre.


Til banker og finansieringsselskaber tilbydes et PD scorekort, som er reguleret efter finanssektorens krav. Til alle andre virksomheder udvikler vi scorekort, baseret på advancerede machine learning modeller. I scorekort indgår flere forskellige faktorer. Ingen faktor er udslagsgivende i sig selv, men summen af alle giver en retvisende risikoprofil. Faktorer som reklamebeskyttelse og a-kasse viser
en aktiv stillingstagning af egen fremtid.

 

Få det fulde overblik

Med et scorekortet vil jeres virksomhed få et indblik i risikoprofilen på den enkelte ansøger. Noitso har udviklet ansøgnings-, inkasso-, adfærds- og churn scorekort, der giver det fulde overblik over det, virksomheden har brug for. Med et sæt faktorer baseret på interne og eksterne data og tilpasset jeres behov får virksomheden den fulde kontrol over, hvilke ansøgere I tager som kunder. Alle scorekort bliver justeret løbende, hvilket betyder, at scorekortet altid er nutidigt og afspejler ændringer og tendenser i samfundet og under de vilkår, forretningen bestemmer sig for.

 

Score bliver omdannet til scorebånd

Når en ansøger eller kunde er blevet scoret, bruges deres risikoprofil til at placere dem i et scorebånd. Opdelingen af kunder i scorebånd er et praktisk værktøj, der gør det muligt med stor nøjagtighed, at forudse det forventelige gennemsnitlige tab på alle kunder placeret i scorebåndet. Dette giver mulighed for at differentiere kreditmaksimum og rente, så de er tilpasset det enkelte scorebånds risiko.

 

Står du på mål, for dine datakilder?

Skriv eller ring til os og hør mere om, hvordan vi kan understøtte din kampagne med data

Morten Johansen
Chief Commercial Officer
+45 25 22 33 10

Ja, jeg accepterer Noitsos privatlivspolitik*