Data Lake

Få en sikker og stabil adgang til et væld af datakilder

At indhente og standardisere data fra forskellige leverandører er typisk en ressourcekrævende proces. Med Noitso Data Lake er det nemt at håndtere forskellige dataformater og forskellige datakilder.

 

Værktøjet er bygget til at indhente data fra interne og eksterne datakilder, filtrere data og gemme informationer i et standardiseret format i et centralt data warehouse. Når data er indsamlet og standardiseret, er de lette at arbejde med uden at it-afdelingen belastes.

 

Adgang til 20 centrale datakilder

Med Data Lake får du adgang til mere end 20 eksterne datakilder. Alt bliver tilgængeligt via et API, så du undgår at skulle lave flere datainteraktioner. Det sparer tid, øger fleksibiliteten og reducerer din ‘time to market’.

 

Data Lake kan både benyttes som en standalone-løsning eller som en integreret del af dit beslutningsflow. Alle data lagres lokalt på dine servere. Din virksomhed er dermed dataejer og har den fulde adgang til og kontrol over til dataene.  

 

Noitso ejer ikke selv data, så vi giver dig den fulde frihed til at bestemme, hvilke data du finder værdifulde, og hvilke leverandører du vil hente data fra. Da vi hverken ejer eller sælger data, er vi gennemført objektive, når vi anbefaler brug af data eller dataleverandør. 

 

Slip for vedligehold af dataintregrationer

Du slipper også for at vedligeholde integrationer med eksterne dataleverandører. Vi kontrollerer alle dataintegrationer. Dermed er vi på forkant, hvis en datakilde er midlertidigt ude af drift eller periodisk længere svartider end normalt. Hvis det er tilfældet, varetager vi kontakten mellem din virksomhed og dataleverandørerne. 

 

Her ser du mulighederne for eksterne dataintegrationer.

 

Gør mængden af data simplificeret

Skriv eller ring til os og hør mere om, hvordan vi kan simplificere din brug af datakilder

Morten Johansen
Chief Commercial Officer
+45 25 22 33 10

Ja, jeg accepterer Noitsos privatlivspolitik*