Credit Board

Foretag den mest solide kredit- og kreditværdighedsvurdering af dine kunder på få sekunder

Credit Board er en portal med et API, hvor I kan foretage kredit- og kreditværdighedsundersøgelser af både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

 

Din virksomhed skal ikke tænke på dataintegrationer, servere, hosting, oppetid, udvikling, kreditmotor m.m. Credit Board er en sikker SaaS-løsning, der ligger i skyen.

 

Credit Board hjælper dig og din forretning med at:

  • Minimere risiko, ved at begrænse kredit til højrisikokunder
  • Maksimere omsætningen på de gode kunder
  • Leve op til Finanstilsynets krav og vejledninger for kreditværdighedsvurderinger og hvidvask

 

Med Credit Board får du adgang til den formentlig bedste og mest omfattende kreditvurdering af dine kunder. Vi holder os opdateret på myndighedernes løbende ændringer i krav og data – du skal blot fokusere på at drive din forretning.

 

En digital løsning sparer tid på manuelle kreditbehandlinger til glæde for dig og dine kunder. Der er ingen grund til at genere dine kunder med at fremskaffe forskellige dokumenter såsom årsopgørelse, lønsedler og kontoudtog. Vi henter alt data på få sekunder, når kundens giver sit samtykke med NemID og beregner med det samme kundens budget, gæld, formue og rådighedsbeløb, baseret på kundens information, reference/modelbudget, eksterne datakilder samt kundens banktransaktionsdata (PSD2). Derefter benytter Credit Board din virksomheds individuelt opsatte kreditregler til at træffe en kreditbeslutning.

 

Løsningen giver samtidig mulighed for at holde dig orienteret om forskellige ændringer i dine eksisterende kunders forhold, som f.eks. adresseskift samt ændret risiko og kreditanmærkninger, som du løbende opdateres og gives notifikationer om.

 

Vores kreditværdighedsvurderinger lever op til tilsynsmyndighedernes krav

Ifølge Finanstilynet og Forbrugerombudsmanden har långivere pligt til at vurdere om en forbruger, der ansøger om lån eller kredit, er kreditværdig – med andre ord: om forbrugeren har råd til at servicere låneaftalen. Pr. 1. juli  2021 vil virksomheder der tilbyder forbrugere finansiel leasing også blive omfattet af denne forpligtelse.

 

For at foretage en grundig kreditværdighedsvurdering, er det vigtigt at bringe alle de relevante datakilder i spil, samt at formå at vægte og berige kundens data på en intelligent måde. Alle kreditbeslutninger dokumenteres og lagres sikkert til fremtidig brug.

 

Datakilder

Gennem den samlede løsning hos Credit Board får du adgang til kreditvurdering of kreditværdighedsundersøgelse med nedenstående datakilder. Der benyttes over 12.000 forskellige data elementer og data hentes fra:

 

Hvis du er en kreditor, der ikke har mulighed for at få adgang til eSkatData,  udfører vi en kreditscore på baggrund af alle de øvrige datakilder.

 

Credit Board udvikler sig konstant

Vi har gennem årene erfaret, at der kommer kontinuerlige ændringer i kravene fra myndighederne. Vi sikrer dig ro i maven ved at holde Credit Board løsningen opdateret på denne front.

 

Løsningen vil løbende blive udvidet med forskellige services og funktionalitet inden for samme felt, i et tæt samarbejde med vores kunder.

 

Formentlig Danmarks bedste kreditvurdering

I kraft af folkene bag Noitso og den lange historik på det danske marked har vi opbygget en stor ekspertise på området. Noitso leverer løsninger til landets største finansieringsselskaber herhjemme.

 

Du får adgang til de samme solide løsninger, som de store spillere har, til en pris, der er til at betale. Vi adskiller os fra markedet på flere måder. I Credit Board får du alt-i-én-løsning. Der er ikke behov for yderligere løsninger ved siden af.

 

Handler du med erhvervsvirksomheder? Dem deler vi op i de personligt ejede enkeltmands-virksomheder (EMV) og virksomheder. EMV’erne behandler vi som en hybrid mellem en privatperson og et selskab. På den måde får vi adgang til mest muligt data, som giver et grundigt fundament for at kunne beskrive virksomhedens vilje og evne til at betale deres regninger.

 

Løsningen tilbydes som en portal, hvor du kan logge på og foretage dine kreditvurderinger online. Alternativt kan der integreres fra jeres interne IT-systemer op mod vores API.

 

Vi tilbyder en samlet løsning med en anbefaling om at godkende kunden og på hvilke vilkår – dvs. kreditmaksimum og en rente. Hvis kunden skal afvises, bliver afslaget altid begrundet.

 

Du har altid fuld kontrol over dine kreditregler, som du frit kan administrere selv eller lægge opgaven ud til vores kredit support i tilfælde af ændringsønsker.

 

Overvågning af kunder

Du vil som kreditor, få ‘early warnings’ omkring ændringer i nuværende privat- og erhvervskunders oplysninger eller adfærd. Du får navne- og adresseændringer, registrering i RKI, skift af revisor, ændringer i bestyrelse, direktion, revision m.v.

 

Advarsler om disse ændringer gør, du kan være på forkant ved at ændre din kreditpolitik, begrænse kredittab eller starte kommunikation med kunden.

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo?

Skriv eller ring til os og hør mere om, hvordan Credit Board kan skabe værdi for din forretning.

Morten Johansen
Chief Commercial Officer
+45 25 22 33 10

Ja, jeg accepterer Noitsos privatlivspolitik*