Dataetik

Det er alpha og omega for Noitso, at vi gør tingene ordentligt. For os betyder ordentlighed, at vi overholder interne politikker og værdier samtidig med, at vi imødekommer eksterne forventninger til os. Ordentlighed anskuer vi som ‘fair play’, og her er det vigtigt at understrege, at ansvarlighed, transparens og inklusion er nøgleord for at kunne være ordentlige i et samfund, hvor teknologien er i konstant udvikling. 
Vi er opmærksomme på, at lovgivningen ikke nødvendigvis følger med den teknologiske udvikling. Derfor ser vi det nødvendigt, at vi har et ansvar om at handle etisk forsvarligt både i vores kunders og vores egen interesse. Etik er en af grundelementerne i Noitsos måde at arbejde på og kernefunktion i vores værdier.

 

Ansvarlighed – Vi gør hvad vi siger, og overholder det vi lover. Så simpelt er det. 
Vi har et stort ansvar overfor vores kunder – uanset om dette er økonomisk, juridisk eller forretningsmæssigt. Først og fremmest har vi et ansvar overfor vores kunder – nemlig at ønsker og instruktioner overholdes. Dernæst, erkender vi, at vores ansvarlighed har en begrænsning. Det betyder, at vores ansvar er at levere de bedste værktøjer til vores kunder og kunne rådgive uvildigt i kundens interesse. Derved, berører vi ikke forretningsmæssige beslutninger, der skal træffes af vores kunder og vi hjælper blot vores kunder med at udføre, hvad der er i kundens interesse. På denne måde sikrer vi altid et forhold til vores kunder, som vi kan stå til ansvar for. 
 

Det siges, at man kommer længst med ærlighed. For os går ærlighed hånd i hånd med transparens. Vi er altid transparente i vores arbejde, vores prissætning og vores måde at drive forretning på. 
Før vi indgår et samarbejde med en kunde, er det vigtigt for os at nøje behovsafdække kunden. Det betyder selvfølgelig, at vi har været dialog med vores kunder og har afgivet et tilbud, der passer til den enkelte kunde. Vores prissætning og tilbud er altid gennemsigtigt, og vores kunder kan altid aflæse, hvad de får for pengene. 
Vi vil altid estimere timeframe på fuldførelsen af opgaver, inden vi påbegynder. Vores medarbejdere tidsregistrere enhver opgave, vores kunder har stillet, og vi fakturerer udelukkende for de timer, som er blevet brugt. 
Vi er altid objektive og er uvildige i vores rådgivning. Vi er ærlige omkring hvilke produkter, der er i den bedste interesse for vores kunder og deres forretning. 
 

Det er vigtigt for os, at vores kunder inddrages, hvor det er relevant, så de altid har den viden, de skal bruge, for at kunne drive forretning. 
Af den årsag, er det også vigtigt for os at kunne uddanne vores kunder. Det gør vi blandt andet ved at inddrage kunderne før, under og efter salg. Allerede ved første møde inden et salg, gør vi vores bedste for at give nyttig information til vores potentielle kunder, som gør dem klogere på, hvordan vores produkter kan effektivisere deres forretning. Vi afholder workshops med alle vores kunder 1:1 under hele implementeringsprocessen.
Inklusion betyder også, at vi er i løbende dialog med vores kunder for at sikre en høj kundetilfredshed. Vi sender eksempelvis spørgeskemaer ud til alle vores kunder regelmæssigt og tager imod feedback på hvordan vi kan forbedre os. 

 

Data – Jeres data er jeres

Som databehandlere, er det vigtigt for os at understrege, at vi hverken ejer data eller misbruger personlige oplysninger til egne formål eller videresalg. 
Den data vores kunder deler med os, benyttes til at supportere vores kunder på deres anmodning. Vi behandler data i henhold til GDPR, samt lagrer og opbygger vores erfaringer udelukkende på anonymiseret data. Al kundedata gemmes i EØS/EU. 
Vi bruger to cloud-tjenester, hvoraf den ene, placeret i Tyskland, og som ikke anvendes til behandle vores kunders personoplysninger. Den anden cloud-tjeneste kan bruges til at behandle personoplysninger og gemmer data i Irland, i henhold til GDPR. 

 

I tilfælde af, at der opstår et behov for at bruge tjenester uden for EØS/EU, anonymiserer vi data, således, at der ikke overføres personhenførbare oplysninger til 3. lande, og sikrer at vores aftaler er beskyttet af EU’s Standard Kontraktuelle Bestemmelser.
Internt i virksomheden har vi ansvar baseret adgang til data. Det betyder, at medarbejderne har adgang til diverse systemer mv. ud fra deres arbejdsroller. Altså, er det ikke alle medarbejdere, der har adgang til at behandle data. 

 

Automatiseret beslutninger

Vores produkter sætter strøm til vores kunders beslutningsprocesser og tillader, at der tages automatiske beslutninger. Vi ser vores produkter som værende værktøjer for vores kunder, som selvfølgelig skal bruges ansvarligt. Værktøjerne giver et beslutningsgrundlag for et menneske, som kan bruge denne information i forbindelse med at skulle træffe en menneskelig beslutning. Værktøjets anbefaling kan altid overrules. Vi mener, at kunstig intelligens skal benyttes i samarbejde med menneskelig intelligens – især når det omhandler beslutninger, der kan have positiv eller negativ konsekvenser for mennesker. 
Sikkerhedstiltag
For at opretholde sikkerheden oplyser vi som udgangspunkt ikke om vores sikkerhedstiltag. Men vi kan dog røbe, at vi krypterer, hvor end relevant, og anonymisere, hvor end muligt. Derudover, har vi en række fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedstiltag samt ansvars fordelt adgang. Vores kunder kan få indsigt i relevante sikkerhedstiltag ved forespørgsel.   
 

Databerigelse og begrænsning

Som udgangspunkt bestræber vi os altid på at kunne behandle data med udelukkende relevante oplysninger. Afhængig af datakvaliteten, vi får leveret til behandling, kan det vise sig nødvendigt at foretage databerigelse. Her vil vi dog aldrig bruge oplysninger fra sociale medier og ej heller er vi overbevist om at ‘scrapping løsninger’ opfylder lovens ånd eller ord om udtrykkelige samtykker.
Vi behandler ikke særlig personfølsomme oplysninger og vi bruger aldrig oplysninger om straffeforhold.
Vi bruger udelukkende troværdige danske datasæt, som vi køber os adgang til. Du kan se hvilke datakilder, vi benytter os af her (indsæt hyperlink). 

 

Etik

Vi går meget op i, at alle vores medarbejdere opfører sig ordentligt – altså etisk korrekt. Det betyder, at alle vores medarbejdere underskriver fortrolighedsaftaler og kunne fremvise en ren straffeattest ved ansættelse.
For at sikre, at alle medarbejdere har en konstant opdateret forståelse for privacy, afholder vi regelmæssig awareness træning med vores Databeskyttelsesrådgiver. 


Privat og offentlig tilsyn er til enhver tid velkommen til at besøge os uanset om dette er varslet på forhånd eller uanmeldt. Vi gør dog opmærksom på, at vi kun tillader tilsyn, hvis vi med sikkerhed kan identificere tilsyns personen for at undgå social hacking